Simpozijum o zaštiti karsta
1. Simpozijum
o zaštiti karsta (1990)
radovi
2. Simpozijum
o zaštiti karsta (1993)
radovi
3. Simpozijum
o zaštiti karsta (1996)
radovi
Simpozijumi o zaštiti karsta
Zbornici radova
    
ISSN 0354-4885

izdavač

Akademski speleološko-alpinistički klub
Studentski trg 16, 11000 Beograd
    
Zbornici radova se mogu dobiti u Akademskom speleološko-alpinističkom klubu, na osnovu razmene. Publikacije o istraživanju karsta i speleologiji su dobrodošle.
   
1. Simpozijum o zaštiti karsta
Beograd, 1.-3. novembar 1990.
Zbornik objavljen u Beogradu 1992.
88 strana, 13 radova, B5, tiraž 100
potrošeno
(fotokopije dostupne na poseban zahtev)
   
2. Simpozijum o zaštiti karsta
Beograd, novembar 1993.
Zbornik objavljen u Beogradu 1995.
256 strana, 30 radova, B5, tiraž 200
dostupan
    
3. Simpozijum o zaštiti karsta
Beograd, 9.-10. novembar 1990.
Zbornik objavljen u Beogradu 1997.
290 strana, 31 rad, B5, tiraž 300
apstrakti i sažeci radova na engleskom
dostupan
    
4. Simpozijum o zaštiti karsta
Despotovac, 3.-5. novembar 2000.
Objavljivanje Zbornika se očekuje tokom proleća 2001.

Logotip simpozijuma, autor A. Franquin,
je preuzet iz časopisa Spelunca, i prilagođen od M. Mandića

[ nazad na Simpozijum o zaštiti karsta | nazad na prezentaciju ASAK-a ]