Geološka karta
okoline Cerjanske pećine

Geological survey of the cave area (gif, 40 k)
crveni permski peščari
glinci, peščari i peskoviti krečnjaci
plitkovodni dolomitični krečnjaci
slojeviti i bankoviti krečnjaci
debeloslojeviti krečnjaci
slojeviti i bankoviti krečnjaci sa peščarima i glincima
peskoviti krečnjaci, peščari i glinci
konglomerati, krečnjaci i gline
peskovi i gline
aluvijum

[ Cerjanska pećina]
[ nazad na prezentaciju ASAK-a | Najdublje i najduže pećine | karst Srbije i Crne Gore ]