Položaj Cerjanske pećine

Map of Yugoslavia with the location of Cerjanska pecina (gif, 150 k)

[ Cerjanska pećina]
[ nazad na prezentaciju ASAK-a | Najdublje i najduže pećine | karst Srbije i Crne Gore ]